Garmex Sài Gòn (GMC) chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%

Ngày 1/9, CTCP Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán GMC – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 3 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty.

Trong quý II vừa qua, doanh thu thuần của GMC đạt hơn 289 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ do doanh thu xuất khẩu giảm. Giá vốn hàng bán cũng giảm 7,26% do doanh thu xuất khẩu hàng may mặc giảm nên giá trị nguyên phụ liệu giảm, từ đó làm cho giá vốn giảm.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm 28% chủ yếu do chi phí xuất nhập khẩu giảm; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,4% do trích dự phòng nợ khó đòi. Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 5 tỷ đồng, tương đương 910,8% do khoản chênh lệch tỷ giá tăng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 15,2 tỷ đồng; sau khi trừ thuế, Công ty báo lãi 13,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 10,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GMC ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% so với cùng kỳ xuống còn 595 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 25% xuống 19,5 tỷ đồng; lãi ròng giảm nhẹ 2% xuống 15,5 tỷ đồng.

Năm nay, Công dự kiến doanh thu đạt 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 23 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 65% so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch năm, Công ty đã hoàn thành 48% chỉ tiêu doanh thu và 85% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/8, cổ phiếu GMC tăng 3,4% lên 30.000 đồng/CP.

Kiều Trang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM