Top các trường luật khó đậu vào nhất nước Mỹ

Trong số hơn 3.500 người nộp hồ sơ vào Đại học Yale, chỉ 262 người được nhận, tương đương 7,4%. Mức này thấp hơn 35% với tỷ lệ trung bình cả nước.

Vào mùa thu 2020, tỷ lệ chấp nhận trung bình vào các trường luật toàn nước Mỹ là 44%. Tuy nhiên, rất nhiều trường có mức chấp nhận thấp hơn rất nhiều. Dưới đây là 10 đại học luật khó vào nhất nước Mỹ trong kỳ thu năm ngoái:

STT Trường Số hồ sơ nhận được Số sinh viên được nhận Tỷ lệ chấp nhận Thứ hạng trong nhóm các trường luật tốt nhất Mỹ
1 Đại học Yale 3.539 262 7,4% 1
2 Đại học Stanford 3.807 399 10,5% 2
3 Đại học Harvard 7.448 968 13% 3
4 Đại học Virginia 5.458 767 14,1% 8
5 Đại học Pennsylvania (Carey) 6.148 879 14,3% 6
6 Đại học Michigan – Ann Arbor 5.417 886 16,4% 10
7 Đại học Columbia 6.986 1.166 16,7% 4
8 Đại học Nam California 5.327 915 17,2% 19
9 Đại học Wake Forest 1.808 322 17,8% 41
10 Đại hoc Chicago 4.971 888 17,9% =4

 

Trong danh sách, 8 trong số 10 trường nằm ở top 10 đại học luật tốt nhất nước Mỹ. Ngoài ra, top 10 có sự góp mặt của hai trường công lập là Đại học Virginia và Đại học Michigan, lần lượt đứng thứ 4 và 6.
Trường Luật của Đại học Yale có tỷ lệ thấp nhất. Trong số hơn 3.500 người nộp đơn, chỉ 262 người được nhận, tương đương 7,4%, thấp hơn mức trung bình toàn quốc. Đây cũng là trường duy nhất có tỷ lệ chấp nhận dưới 10%.
Đại học Virgnia, trường đứng thứ 4 trong danh sách, có tỷ lệ chấp nhận 11,4%. Ảnh: Robert Llewellyn
Các trường còn lại có tỷ lệ chấp nhận không quá 18%, phổ biến 16-17%. Trong khi đó, Đại học Capital ở Ohio chấp nhận tới 73,9%, nhận 440 người trong số 595 ứng viên. Mức chênh lệch giữa hai trường đứng đầu và cuối là hơn 66%.
Thanh Hằng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM