Thanh Hóa: Từ ngày 19-6, các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học được hoạt động trở lại

Nhằm chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 25-5-2021 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn số 1392/ SGDĐT-QLĐT&GDTX về việc thông báo tạm dừng hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học, Giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đã được kiểm soát, tính đến ngày 18-6-2021 đã qua 20 ngày tỉnh ta không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng.
Thanh Hóa: Từ ngày 19-6, các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học được hoạt động trở lại
Thực hiện Công văn số 7991/UBND-VX ngày 9-6-2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” theo nội dung Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 5-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 8185/UBND-VX ngày 12-6-2021 của UBND tỉnh về việc nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (GDNGCK), các đơn vị kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học triển khai thực hiện các nội dung sau:
Bắt đầu từ thứ 7, ngày 19 – 6 – 2021, các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị hoạt động GDKNS và hoạt động GDNGCK, các cơ sở giáo dục mầm non, đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được phép hoạt động trở lại.
Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và hướng dẫn phòng, chống dịch của ngành y tế, đặc biệt là “Thông điệp 5K”; chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Hà vy
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM