NÂNG CAO THU NHẬP NHỜ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG

Nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang cho thấy hiệu quả.

Nâng Cao Thu Nhập Nhờ Chuyển đổi Cơ Cấu Cây Trồng (1)

Từ lâu, xã Phù Lưu (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) nổi tiếng là vùng sản xuất cam sành theo hướng chuyên canh với diện tích hơn 2.000 hecta. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, một số diện tích cam đã trở nên già cỗi, cho năng suất thấp. Nhiều hộ dân trong xã đã chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, hiệu quả hơn và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 Anh Nông Quốc Doanh – Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

“Cây mít là cây dễ chăm sóc, dễ trồng, thứ 2 là thị trường dễ tiêu thụ, đem lại hiệu quả kinh tế cao và nhanh cho thu hoạch.”

 Đầu năm 2022, gia đình chị Ma Thị Nguyên, đã chuyển đổi 8 sào đất vườn trồng chanh sang trồng cây măng tây. Với giá bán 100.000 đồng/kg như hiện nay, mỗi tháng chị thu về khoảng 25 đến 30 triệu đồng, cao hơn so với trồng chanh.

 Chị Ma Thị Nguyên – Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

“So với những cây khác như địa phương đang có, thì em thấy cây măng tây này cho hiệu quẩ kinh tế cao hơn, nên em đã đưa về và trồng. cách chăm sóc của nó thì dễ thôi và yêu cầu tỉ mỉ thì mới chăm được cây măng tây.”

 Nhằm nâng cao thu nhập cho hộ dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chính sách hỗ trợ như phát triển hợp tác xã, trang trại; hỗ trợ cải tạo giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ; xây dựng các chuỗi liên kết sản phẩm an toàn; hỗ trợ xúc tiến, bán hàng trên mạng internet.

 Ông Trần Hải Tuyên – Chi cục Trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tuyên Quang

“Qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả thì bước đầu đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất và mang lại thu nhập cao hơn cho người dân.”

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, lao động, vốn đầu tư và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2.

Quang Đán – Quang Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM