Hướng dẫn các bước đóng BHXH tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, người dân có nhu cầu có thể sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến đóng tiếp BHXH tự nguyện qua internet tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thay vì phải đến đóng trực tiếp tại các điểm thu.

Theo đó, người dân có nhu cầu có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-bhxh-bhyt.html

(Nếu chưa có tài khoản, có thể tiến hành đăng ký tài khoản theo các bước cụ thể trên Cổng DVC Quốc gia).

Trên Menu ở Trang chủ, bạn chọn “Thanh toán trực tuyến” rồi chọn “Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình”.

Hướng dẫn các bước đóng BHXH tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia - Ảnh 1.

 Tiếp sau đó, chọn “Đóng tiếp BHXH tự nguyện”:

Hướng dẫn các bước đóng BHXH tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia - Ảnh 2.

 Nhập mã số BHXH rồi click nút “Tra cứu”. Nếu nhập đúng mã số BHXH, thông tin về người tham gia, phương thức đóng, thời gian đóng và thông tin về cơ quan BHXH sẽ được hiển thị để bạn kiểm tra. 

Hướng dẫn các bước đóng BHXH tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia - Ảnh 3.

Ở bước này, lựa chọn Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH. Tiếp đó, bấm nút “Thanh toán”.

 Tại màn hình Payment Platform, chọn Ngân hàng hoặc trung gian thanh toán.

Hướng dẫn các bước đóng BHXH tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia - Ảnh 4.

 Sau khi lựa chọn 1 trong các ngân hàng để thanh toán, hệ thống sẽ điều hướng qua trang Internet Banking của ngân hàng đó và thực hiện theo từng bước như yêu cầu đăng nhập và thanh toán qua Internet Banking của ngân hàng đã chọn.

Hướng dẫn các bước đóng BHXH tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia - Ảnh 5.

Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ điều hướng quay trở lại giao diện của Cổng DVC Quốc gia với thông báo “Thanh toán thành công”.

Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết 4.241 trường hợp đóng tiếp BHXH tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM