Đã có hơn 2,6 triệu tỷ đồng bổ sung vào nền kinh tế

Ngày 29/8, Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 8 tháng năm 2021, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là hơn 2,6 triệu tỷ đồng, bao gồm cả vốn đăng ký mới và tăng vốn.

Tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước có 81,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 13,9 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả hơn 1,5 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 30,1 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2021 là hơn 2,6 triệu tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, còn có 32,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2021 là 114 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Gần 2.673 nghìn tỷ đồng bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng -0
 

Cũng trong 8 tháng năm nay, có 85,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: 43,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 30,1 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 12,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Trung bình mỗi tháng có gần 10,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tính riêng trong tháng 8/2021, cả nước có 5.761 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 68 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 43,4 nghìn người. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng. Trong tháng, cả nước có 3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 6.441 doanh nghiệp, trong đó: 3.118 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 2.511 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 812 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Bình Minh/TH
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM