SCIC giải ngân gần 6.900 tỷ đồng mua cổ phiếu Vietnam Airlines

Ngày 13/9, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã giải ngân gần 6.900 tỷ đồng mua cổ phiếu để nắm giữ tối thiểu 31,08% vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (VNA). 

May Bay

Máy bay Boeing 787 của VNA

Theo đó, trước yêu cầu cấp bách phải khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ chính trị – xã hội, thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại VNA thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ngày 13/9, SCIC đã giải ngân 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu để nắm giữ tối thiểu 31,08% vốn điều lệ của VNA. 

SCIC giải ngân gần 6.900 tỷ đồng mua cổ phiếu Vietnam Airlines -0
 Máy bay Airbus A-350 của VNA.

Việc SCIC đầu tư mua cổ phiếu tại VNA sẽ góp phần bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cải thiện khả năng thanh toán trong ngắn hạn của VNA, hạn chế các tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong thời gian tới, VNA sẽ sớm hoàn tất Đề án tái cơ cấu tổng thể để bảo đảm thích nghi tình hình mới, vượt qua khó khăn, sớm phục hồi và phát triển bền vững. 

Theo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035, SCIC xác định tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực nhà nước cần nắm giữ có tác động lan tỏa đến nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò là “nhà đầu tư của Chính phủ” theo định hướng chiến lược của Đảng và Chính phủ.

Bình Minh/TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM