Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà của Bộ Y tế

Hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1) xây dựng theo các hướng dẫn chi tiết tại Công văn 5599/BYT-MT của Bộ Y tế.

Ngày 14/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 5599/BYT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Hoàng Quyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM