ĐỀ XUẤT GIA HẠN HƠN 100.000 TỶ ĐỒNG TIỀN THUẾ

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục áp dụng chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất trong năm 2023 với tổng số tiền được gia hạn là hơn 100.000 tỷ đồng.

Đề Xuất Gia Hạn Hơn 100.000 Tỷ đồng Tiền Thuế (1)

Theo đó đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 1-5 và quý 1, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 và quý 2. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế với tổng số thuế Gía trị gia tăng gia hạn khoảng 64.000-65.000 tỷ đồng.

Có thể là hình ảnh về đường

Có thể là hình ảnh về 3 người và trong nhà

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn đối với sắc thuế này là khoảng 42.800 – 43.600 tỷ đồng.

Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.

Phạm Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM