Cả nước có 351 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 6-2021, cả nước có 5.343/8.267 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 202 xã so với cuối năm 2020; bình quân đạt 16,68 tiêu chí/xã.
TP Cần Thơ hiện có 100% xã đạt chuẩn NTM và 10/36 xã NTM nâng cao.
Trong đó, có 351 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tăng 109 xã so với cuối năm 2020 và 38 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tăng 17 xã so với cuối năm 2020. Cả nước có 192/664 đơn vị cấp huyện thuộc 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 14 đơn vị so cuối năm 2020. Có 12 tỉnh, thành có 100% số xã đạt chuẩn NTM gồm: Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bạc Liêu. Trong đó, có 4 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, gồm: Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên và Hà Nam.
Triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay, có 61 tỉnh, thành phố (còn TP Hồ Chí Minh và Bình Dương) tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, công nhận 4.847 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với trên 2.655 chủ thể (hợp tác xã chiếm 37,9%) tham gia. Trong đó, 62,2% sản phẩm 3 sao, 36,1% sản phẩm 4 sao và 1,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao…
Hà Phương/TH
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM