Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức cho phép sinh viên trở lại trường

Đây cũng là trường đại học đầu tiên của Hà Nội cho phép sinh viên quay lại trường sau gần 2 tháng học trực tuyến.
Từ ngày 28/6, sinh viên và học viên cao học tiếp tục thí nghiệm, thực hành của các học phần tại các phòng thí nghiệm theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo.
Đối với các học phần khác sinh viên chờ thông báo mới vào tuần 28/6 – 4/7.
Trường đại học đầu tiên của Hà Nội cho phép sinh viên quay lại trường
Ban Giám hiệu nhà trường cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn tiến hành vệ sinh các phòng thí nghiệm để đón sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến làm thí nghiệm tốt nghiệp, luận văn, luận án. Đảm bảo sắp xếp không quá 50% số chỗ và 20 người trong cùng một phòng.
Bên cạnh đó, phòng an ninh phối hợp với công ty bảo vệ tăng cường giám sát sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến làm thí nghiệm tại khu vực trường về tuân thủ đeo khẩu trang, có giấy đăng ký có xác nhận của giảng viên và các đơn vị đảm bảo khách đến công tác phải điền thông tin hỗ trợ truy vết COVID-19.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM