Đang xem các bài viết theo từ khóa

mô hình giáo dục khai phóng

Thành tích trong giáo dục: Đừng chỉ gói gọn trong điểm số

Sự xuất sắc toàn diện của học sinh trong mọi lĩnh vực là điều mà các gia đình và nhà trường nên nỗ lực theo đuổi. Tại hệ thống trường EMASI, nỗ lực đó được đầu tư chỉn chu hàng ngày, và đã mang lại nhiều quả ngọt đáng ghi nhận.