Hệ thống giao dịch chứng khoán mới vận hành chính thức từ 5/7

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao HoSE chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung tại Biên bản kiểm thử với FPT, tổ chức kiểm tra, đánh giá, rà soát kỹ, bảo đảm vận hành hệ thống giao dịch an toàn, thông suốt.

Ngày 2/7, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng vừa ký văn bản số 3277/UBCK-PTTT về việc chấp thuận đưa giải pháp xử lý sự cố giao dịch vào vận hành.

Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài Chính tại Tờ trình số 108/TTr-UBCK ngày 30/6/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 50, Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán 2019, UBCKNN chấp thuận kiến nghị của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) tại Tờ trình số 19/TTr-SGDHCM ngày 28/6/2021 về việc đưa giải pháp xử lý quá tải hệ thống giao dịch tại HoSE sử dụng phần mềm của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) do Công ty cổ phần FPT cung cấp vào vận hành chính thức từ ngày 5/7/2021.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao HoSE chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung tại Biên bản kiểm thử với FPT, tổ chức kiểm tra, đánh giá, rà soát kỹ, bảo đảm vận hành hệ thống giao dịch an toàn, thông suốt.

Đồng thời, HoSE hoàn tất các thủ tục tiếp nhận hệ thống, cung cấp dịch vụ và ký kết thỏa thuận với FPT trước khi hệ thống chính thức đi vào vận hành.  

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn giao HoSE thống nhất với FPT với các nội dung công bố trên các phương tiện thông tin truyền thông và tổ chức truyền thông về việc chính thức đưa giải pháp xử lý quá tải hệ thống giao dịch vào sử dụng trên quy tắc không tổ chức sự kiện tập trung.

Trường Giang/TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM