48 Doanh Nghiệp Chốt Trả Cổ Tức, Tuần Từ 7 Đến 11-6

72
Tuần từ ngày 7 đến 11-6, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 48 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể:

(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 7 đến 11-6, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 48 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể:

* Ngày 28-6, CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 11-6 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 14-6.

* Ngày 21-6, CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

* Ngày 2-7, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

* CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

* Ngày 30-6, CTCP Dược Hà Tĩnh (UPCoM: HDP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-6 và ngày ĐKCC là 14-6.

* Ngày 28-6, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 24-6, CTCP Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 750 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 30-6, CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa (HNX: THB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 24-6, CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 30-6, CTCP May Bình Minh (UPCoM: BMG) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-6 và ngày ĐKCC là 11-6.

* Ngày 9-7, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 7-7, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCoM: DTP) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 29-6, CTCP Than Cao Sơn – TKV (UPCoM: CST) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 28-6, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 555:198 (người sở hữu 555 cổ phiếu được nhận 198 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 24-6, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5,51 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5,51 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 21-6, CTCP Nhựa – Bao bì Vinh (HNX: VBC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 25-6, CTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 25-6, CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên (UPCoM: BTR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 23-6, CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (UPCoM: CDH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 21-6, CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 30-6, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 30-6, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 179 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 22-6, CTCP 26 (UPCoM: X26) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 24-6, CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-6 và ngày ĐKCC là 9-6.

* Ngày 21-6, CTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (UPCoM: CCM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-6 và ngày ĐKCC là 9-6.

* Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 17 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 8-6 và ngày ĐKCC là 9-6.

* Ngày 22-6, CTCP Công trình Đô thị Bến Tre (UPCoM: BTU) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-6 và ngày ĐKCC là 9-6.

* Ngày 15-6, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (HNX: MVB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 30-6, CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (HNX: PIA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 10-8, CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (UPCoM: HPT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 18-6, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (UPCoM: PNT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 22-6, CTCP Thép VICASA – VNSTEEL (HOSE: VCA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 30-6, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 28-6, CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 17-6, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 4.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 15-6, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX: PTS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 22-6, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 23-6, CTCP Vận tải 1 Traco (UPCoM: TR1) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 18-6, CTCP Dệt may 29/3 (UPCoM: HCB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 18-6, CTCP Khoáng sản Viglacera (UPCoM: VIM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

* Ngày 25-6, CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội (UPCoM: CH5) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 8-6.

LÊ MINH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM